Current member

Principal Investigator
Takuo TANAKA t-tanaka_at_riken.jp
Researchers
Norihiko HAYAZAWA hayazawa_at_riken.jp 
Cherrie May Mogueis OLAYA cherriemay.olaya_at_riken.jp 
Maria Herminia Marallag BALGOS mariaherminia.balgos_at_riken.jp
Daiki KAWASAKI daiki.kawasaki_at_riken.jp
Yuki TAKEUCHI yuki.takeuchi_at_riken.jp
Visiting Researchers
Tamotsu ZAKO zako_at_riken.jp 
Nobuyuki TAKEYASU ntakeyasu_at_a.riken.jp 
Takaaki YANO takaaki.yano_at_a.riken.jp 
Ryo KATO ryo.kato.jy_at_a.riken.jp 
Noriho KAMIYA noriho.kamiya_at_a.riken.jp 
Yuto MORITAKE yuto.moritake_at_a.riken.jp 
Shunsuke TOMITA shunsuke.tomita_at_a.riken.jp 
Che-Chin CHEN che-chin.chen_at_a.riken.jp 
Renilkumar MUDACHATHI renilkumar.mudachathi_at_a.riken.jp
Assistant Staff(s)
Takeshi YAMAGUCHI takeshi.yamaguchi_at_riken.jp
Students  
Yuto FUJITA yuto.fujita_at_riken.jp 
Kentaro ITO kentaro.ito_at_a.riken.jp 
Asuka OTANI asuka.otani_at_a.riken.jp 
Ryosuke NAKAYAMA ryosuke.nakayama_at_a.riken.jp 
Chen Chun-Yen chun-yen.chen_at_a.riken.jp
Secretary
Yi-Jung LIANG metssecretary_at_riken.jp

 

When you want to send an e-mail, please replace “_at_” to @.

Past member

Researchers
Maria Vanessa Balois OGUCHI Thanh Tung NGUYEN
Takashi TAKEUCHI Katsusuke SHIMAZAKI
Cheng-Hung CHU Kanna AOKI
Bikas RANJAN Xu FANG
Hac Huong Thu LE Ryoko WATANABE
Visiting Researchers
Tomohiro AMEMIYA Atsushi ISHIKAWA
Akihiro TAKEZAWA Wakana KUBO
Yukie YOKOTA Tomoya SUGITA
Atsushi ISHIKAWA Keita YASUDA
Technical Assistants 
Keiko AWANO Yumi SASAKI
Manami OGASAWARA Sayuri NAKANO
Mariko KIMURA  
Students
Toshinari ODAKA
Dong-Sheng SU
Hiroyuki ABE Ryutaro IKEDA
Subaru ITO Yuki SAKAMOTO
Takuya ASAKURA Yuki NAKAMURA
Toshiki SOGAWA Shuhei HARA
Masayuki HUJIWARA Takashi OHNO
Sae UESHIN Yosuke OGATA
Yusuke SHIMAKAWA Taro FUJIWARA
Subin SONG Hisafumi TSUGA
Kumiko KOIDE Hiroaki WADA
Akari KURATA Ryoko TAMAKI(WATANABE)
Shun HASHIYADA Taro FUJIWARA
Taichi HARA Tatsuumi AOKI
Mahiro HORIKAWA Yosuke OGATA
Shohei MAEKAWA Tsubasa SHOJI
Taeko MATSUKATA Naruki HARA
Shun MATSUZAWA Shin YAGINUMA
Shunki YATABE Hideo YONEYAMA
Yoshiki ODA Sho IKEDA
Satoko YAGI Makoto DAIGO
Shohei KATSUMATA Ahmed ABUMAZWED
Hao-Yuan TSAI Yoshihiro OKABE
Takumi IIDA Mizue MIYASHITA
Taiki OKADA Shyh-Shii PAI
Keisuke SEKIYA Masatoshi NAKANO
Naoki WADA Tika KUSBANDIAH
Yusuke KIKUCHI Gaige ZHENG
Yuta SHIMODA Tatsuya NAKAYAMA
Ryuto TATEYAMA Ryosuke KASHIWA
Secretaries  
Izumi NAKAMURA Yaeko YAZAKI
Ayumi HOSOKAWA Yuki KOBAYASHI
Nobuko TANABE