Current member

Principal Investigator E-mail
Takuo TANAKA t-tanaka_at_riken.jp
Researchers  
Norihiko HAYAZAWA hayazawa_at_riken.jp 
Maria Vanessa Balois OGUCHI mariavanessa.balois_at_riken.jp 
Takashi TAKEUCHI takashi.takeuchi.gj_at_riken.jp 
Cherrie May Mogueis OLAYA cherriemay.olaya_at_riken.jp 
Maria Herminia Marallag BALGOS mariaherminia.balgos_at_riken.jp
Daiki KAWASAKI daiki.kawasaki_at_riken.jp
Yuki TAKEUCHI yuki.takeuchi_at_riken.jp
Visiting Researchers  
Tamotsu ZAKO zako_at_riken.jp 
Nobuyuki TAKEYASU ntakeyasu_at_a.riken.jp 
Takaaki YANO takaaki.yano_at_a.riken.jp 
Ryo KATO ryo.kato.jy_at_a.riken.jp 
Noriho KAMIYA noriho.kamiya_at_a.riken.jp 
Yuto MORITAKE yuto.moritake_at_a.riken.jp 
Shunsuke TOMITA shunsuke.tomita_at_a.riken.jp 
Che-Chin CHEN che-chin.chen_at_a.riken.jp 
Renilkumar MUDACHATHI renilkumar.mudachathi_at_a.riken.jp
Assistant Staffs  
Takeshi YAMAGUCHI takeshi.yamaguchi_at_riken.jp
Students  
Yuto FUJITA yuto.fujita_at_riken.jp 
Hiroyuki ABE hiroyuki.abe_at_a.riken.jp 
Subaru ITO subaru.ito_at_a.riken.jp 
Kentaro ITO kentaro.ito_at_a.riken.jp 
Asuka OTANI asuka.otani_at_a.riken.jp 
Toshinari ODAKA toshinari.odaka_at_riken.jp 
Ryosuke NAKAYAMA ryosuke.nakayama_at_a.riken.jp 
Chun-Yen CHEN chun-yen.chen_at_a.riken.jp
Secretary  
Yi-Jung LIANG metssecretary_at_riken.jp

Please replace “_at_” with “@” when sending an email.

Alumni

Researchers  
Cheng-Hung CHU  
Bikas RANJAN  
Hac Huong Thu LE  
Thanh Tung NGUYEN  
Katsusuke SHIMAZAKI  
Kanna AOKI  
Xu FANG  
Ryoko WATANABE  
Shun HASHIYADA  
Visiting Researchers  
Tomohiro AMEMIYA  
Akihiro TAKEZAWA  
Yukie YOKOTA  
Atsushi ISHIKAWA  
Wakana KUBO  
Tomoya SUGITA  
Keita YASUDA  
Technical Assistants  
Keiko AWANO  
Manami OGASAWARA  
Mariko KIMURA  
Yumi SASAKI  
Sayuri NAKANO  
Students  
Takuya ASAKURA  
Toshiki SOGAWA  
Masayuki HUJIWARA  
Sae UESHIN  
Yusuke SHIMAKAWA  
Subin SONG  
Kumiko KOIDE  
Akari KURATA  
Taichi HARA  
Mahiro HORIKAWA  
Shohei MAEKAWA  
Taeko MATSUKATA  
Shun MATSUZAWA  
Shunki YATABE  
Yoshiki ODA  
Satoko YAGI  
Shohei KATSUMATA  
Hao-Yuan TSAI  
Takumi IIDA  
Taiki OKADA  
Keisuke SEKIYA  
Naoki WADA  
Yusuke KIKUCHI  
Yuta SHIMODA  
Ryuto TATEYAMA  
Dong-Sheng SU  
Ryutaro IKEDA  
Yuki SAKAMOTO  
Yuki NAKAMURA  
Shuhei HARA  
Takashi OHNO  
Yosuke OGATA  
Taro FUJIWARA  
Hisafumi TSUGA  
Hiroaki WADA  
Ryoko TAMAKI(WATANABE)  
Taro FUJIWARA  
Tatsuumi AOKI  
Yosuke OGATA  
Tsubasa SHOJI  
Naruki HARA  
Shin YAGINUMA  
Hideo YONEYAMA  
Sho IKEDA  
Makoto DAIGO  
Ahmed ABUMAZWED  
Yoshihiro OKABE  
Mizue MIYASHITA  
Shyh-Shii PAI  
Masatoshi NAKANO  
Tika KUSBANDIAH  
Gaige ZHENG  
Tatsuya NAKAYAMA  
Ryosuke KASHIWA  
Secretaries  
Izumi NAKAMURA  
Ayumi HOSOKAWA  
Nobuko TANABE  
Yaeko YAZAKI  
Yuki KOBAYASHI