Mondi PLC Akcje I MNDI Notowania Investing com

Mimo tego jej ilość była niewystarczająca, wobec czego od 1974 roku planową produkcję papieru uzależniano od dostaw celulozy sprowadzanej z zagranicy[10]. W kombinacie do obsługi skomplikowanych urządzeń zatrudniano ludzi bez wymaganych kwalifikacji. Jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych.

  1. W latach 1960–1980 miasto 2,5-krotnie zwiększyło liczbę mieszkańców[15].
  2. Około 3/4 produkcji jest eksportowana do krajów Europy Zachodniej.
  3. Nazwę zmieniono na Frantschach Świecie S.A.
  4. W 1977 roku budowa kombinatu dobiegła końca[8], lecz zakład nie osiągnął pełnej zdolności produkcyjnej z powodu niedostatecznej ilości surowca i dużej awaryjności maszyn[13].
  5. Natomiast w 2016 roku zrealizowano projekt o nazwie Green Świecie (166 mln euro), polegający na instalacji kotła sodowego oraz kotła na biomasę, które zapewniły samowystarczalność zakładu w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną[21].
  6. Od tej pory spółka była własnością kapitału zagranicznego, a udziały mniejszościowe posiadał Skarb Państwa oraz drobny kapitał prywatny[3].

Komunikaty spółki

Z eksportem stanowiącym 78% całkowitej sprzedaży w ujęciu ilościowym, jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie. Park Commerce Department potwierdza wstępne dane dotyczące tempa wzrostu PKB maszynowy zakładu był wyeksploatowany. W wyniku trudności z zakupem części zamiennych do licencyjnych urządzeń, większy akcent zwrócono na produkcję deficytowego wówczas papieru toaletowego[c][8].

Opis działalności spółki

W latach 1960–1980 miasto 2,5-krotnie zwiększyło liczbę mieszkańców[15]. Zakłady obok działalności produkcyjnej organizowały wczasy pracownicze i kolonie dla dzieci, prowadziły własną gastronomię, dom kultury, zbudowały stadion i basen. W 1975 roku przedsiębiorstwo zatrudniało 4500 pracowników i dysponowało 979 mieszkaniami, które wzniesiono na osiedlach Kościuszki i Marianki w Świeciu[12]. – przedsiębiorstwo przemysłu celulozowo-papierniczego w Świeciu, założona w 1961 roku, od 1997 r. Jest największym w Polsce producentem papieru do opakowań. Stopa dywidendy pokazuje, ile spółka wypłaca swoim akcjonariuszom w formie dywidendy rocznie z jednego zainwestowanego dolara.

Podstawowe informacje – SWIECIE

Odzwierciedla zarobki inwestora przekraczające zyski kapitałowe z akcji. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, w zachodniej części Forex. Trading na podstawie raportów COT Świecia (osiedle Przechowo). Od zachodu i północy teren zakładu otacza droga ekspresowa S5. W odległości ok. 3,5 km na południowy wschód przepływa rzeka Wisła.

Grupa Mondi[edytuj edytuj kod]

Nazwę zmieniono na Frantschach Świecie S.A. Od tej pory spółka była własnością kapitału zagranicznego, a udziały mniejszościowe posiadał Skarb Państwa oraz drobny kapitał prywatny[3]. Budowa kombinatu przyczyniła się do rozwoju Świecia.

Natomiast w 2016 roku zrealizowano projekt o nazwie Green Świecie (166 mln euro), polegający na instalacji kotła sodowego oraz kotła na biomasę, które zapewniły samowystarczalność zakładu w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną[21]. W styczniu 1991 nastąpiła komercjalizacja przedsiębiorstwa i przekształcenie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W 1997 roku rozpoczęto prywatyzację ówcześnie jednej z największych fabryk papieru w Polsce. 15% akcji wprowadzono na Giełdę Papierów Wartościowych, a większościowy pakiet 60% akcji nabył inwestor strategiczny – Framondi N.V., konsorcjum austriackiego Frantschach AG i południowoafrykańskiego Mondi Holding GmbH.

Udziały w innych spółkach publicznych

Przedsiębiorstwo jest jednym z pięciu głównych producentów worków papierowych i tektury falistej w Europie[1][2]. Około 3/4 produkcji jest eksportowana do krajów Europy Zachodniej. Właścicielem 100% kapitału zakładowego spółki jest grupa Mondi. W 2010 roku zatrudnienie przekraczało 1000 osób. W 1977 roku budowa kombinatu dobiegła końca[8], lecz zakład nie osiągnął pełnej zdolności produkcyjnej z powodu niedostatecznej ilości surowca i dużej awaryjności maszyn[13]. Do 1981 roku podporządkowany był Zjednoczeniu Przemysłu Papierniczego w Łodzi.

Podczas budowy kombinatu miało miejsce szereg nieprawidłowości, m.in. Pożar z 7 kwietnia 1972 spowodował straty rzędu 1,5 mln złotych, a awarie kotłów sodowych z grudnia 1973 i lutego 1975 na kilka tygodni wstrzymały produkcję. Do produkcji papieru jako wsadu używano około 30% ogólnie przerabianej w kraju makulatury.

Narastającym problemem było zanieczyszczenie środowiska, gdyż do 1980 roku w planach rozwoju zakładu w ogóle nie uwzględniano nakładów na ochronę środowiska. Ogromny kombinat spowodował obniżenie się wód gruntowych i lustra rzeki Wdy[16]. W otoczeniu zakładu rozchodziła się dusząca woń merkaptanów (siarczki metylu i etylu), a nieoczyszczone ścieki poprodukcyjne kierowano bezpośrednio do Wisły[16]. Od 1976 zakład płacił kary za zatruwanie środowiska naturalnego.